Մասիս համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004351012675000Միանվագ  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90043510156450000Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90043510145710000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90043510106910000Միանվագ  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  1000000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 900435101531150000Տարեկան  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900435101663100000Տարեկան  Ընտրել
1146վ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ) 9004351016715000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-100քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-200քմ)  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-500քմ)  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ժ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ի - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-100քմ)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Լ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-200քմ)  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1353Զ Թիվ 7 մանկապարտեզ 900435002226450Օրական  Ընտրել
2019Զ Թիվ 7 մանկապարտեզ 900435002226350Օրական  Ընտրել
135133 երաժշտական դպրոց 9004350022345000Ամսական  Ընտրել
2019Ը գեղարվեստի դպրոց 9004350022424500Ամսական  Ընտրել
1146ԱԽ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-500քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146ԱԾ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Մասիս) 900435101333200Օրական  Ընտրել
1146մ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ