Մասիս համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004351012675000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 90043510128311000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900435101333200Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900435101317200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900435101531200Օրական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր մեքենայի համար 90043510142410000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90043510156450000Տարեկան  Ընտրել
1152 ՏԻՄ-երին ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ -Մասիս 900435101200750000Եռամսյակային  Ընտրել
1351վ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ շինությունների շահագործման թույլ. ձևակերպման ծառ փոխհատուցման համար 90043510148110000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90043510145710000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90043510106910000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 90043510153150000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  1000000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 900435101531150000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար 9004351014082000Ամսական  Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9004351014081500Ամսական  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Ամսական  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900435101663100000Տարեկան  Ընտրել
1148 Խանութներում,կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90043510168960000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26-50քմ)  9000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101-200քմ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (500 և ավելի քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26քմ) 9004351012837500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26-50քմ)  9000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ձ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (51-100քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101-200քմ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ճ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201-500քմ)  45000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Մ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (500 և ավելի քմ)  100000Եռամսյակային  Ընտրել
1146վ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ) 9004351016715000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-100քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-200քմ)  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-500քմ)  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ժ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ի - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-100քմ)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Լ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-200քմ)  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-500քմ)  45000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  100000Եռամսյակային  Ընտրել
2019Ա Թիվ 7 մանկապարտեզ 900435002226450Օրական  Ընտրել
2019Բ Թիվ 2 մանկապարտեզ 900435002184450Օրական  Ընտրել
2019Գ Թիվ 3 մանկապարտեզ 900435002192450Օրական  Ընտրել
2019Դ Թիվ 4 մանկապարտեզ 900435002200450Օրական  Ընտրել
2019Ե Թիվ 5 մանկապարտեզ 900435002218450Օրական  Ընտրել
2019Զ Թիվ 7 մանկապարտեզ 900435002226350Օրական  Ընտրել
2019է երաժշտական դպրոց 9004350022345000Ամսական  Ընտրել
2019Ը գեղարվեստի դպրոց 9004350022424500Ամսական  Ընտրել
1352Ֆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 90043510108525000Միանվագ  Ընտրել
11111 900435101531100000Տարեկան  Ընտրել
1351a Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար (Մասիս) 900435101655200Ամսական  Ընտրել
1146ԱԽ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-500քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146ԱԾ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1351o Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար (Ջրահովիտ) 900435123519150Ամսական  Ընտրել
1351t Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար (Հայանիստ) 900435114492150Ամսական150 Ընտրել
1351x Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար (Գեղանիստ) 900435002143150Ամսական  Ընտրել
1351y Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար (Դաշտավան) 900435002150150Ամսական  Ընտրել
1351z Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար (Զորակ) 900435000063150Ամսական  Ընտրել
1138a ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Մասիս) 900435101333200Օրական  Ընտրել
2019a Թիվ 1 մանկապարտեզ 900435002176450Օրական  Ընտրել
1146մ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ