Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիս համայնք
Հասցե՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4
Հեռ՝ (0236) 43040,40440, էլ. փոստ՝ masis.ararat@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023թվականի N 467-Ա

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով  ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 4-րդ կետի, ,,Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի, 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 87-րդ հոդվածի, 88-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 45-րդ գլխի պահանջներով, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ «Փարվիզ» ՍՊԸ-ի տնօրենը Փարվիզ Նոսրաթի Ալամդարի Սադեղը /ք.Երևան, Մ.Բաղրամյան փողոց, 79 շ․/ ստացել է համայնքի ղեկավարի 15.11.2022թ. N3232 ծանուցումն ու 10.11.2022 թվականի դրությամբ տեղեկանքները /հիմք՝ փոստային անդորրագիրը/, որով հրավիրվել է մասնակցելու վարչական վարույթի լսումին /սակայն չի ներկայացել/ և ,,Աղբահանության, գույքահարկի ու հողի հարկի չվճարված գումարները գանձելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի,, առաջարկը /27.01.2023թ. արձանագրություն N14/ որոշում եմ.

1.Հարկ վճարող «Փարվիզ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Մասիս համայնքի բյուջեի /օրենքով սահմանված կարգով/ գանձել անշարժ գույքի հարկի գումարը՝ անշարժ գույքի հարկի գումարը 2021թ. համար կազմում է՝ /կադաստրային ծածկագիր՝  03-052-0101-0010-004/ 793.610 ՀՀ դրամ, որից ապառքը՝ 697.618 ՀՀ դրամ, տույժը՝ 95.992 ՀՀ դրամ 900435003364 հաշվեհամարին, գույքահարկի գումարը կազմում է՝ 3.696.878 ՀՀ դրամ, որից ապառքը՝ 475.174 ՀՀ դրամ, տույժը՝ 3.221.704 ՀՀ դրամ 900435114013 հաշվեհամարին, հողի հարկի գումարը կազմում է՝ 33.180 ՀՀ դրամ, որից ապառքը՝ 26.244 ՀՀ դրամ, տույժը՝ 6.936 ՀՀ դրամ 900435114088 հաշվեհամարին։ 

2.Որոշումը ուժի մեջ է մտնում որոշման մասին պատշաճ իրազեկելու հաջորդ օրվանից:  

3.Որոշումը կարող է բողոքարկվել ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:  

4.Որոշումը անբողոքարկելի է դառնում ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում:

5.Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում գումարը գանձվելու է ՀՀ ԱՆ հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով:

                                                      

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                             Դ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

 

27 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023թ.  

Ք.ՄԱՍԻՍ